Welcome to HomWan

ยินต้อนรับ สู่ร้าน หอมหวาน !

เราเป็นผู้จำหน่ายสินค้า ขนมพื้นเมือง ขนมไทย ผลไม้แปรรูป อาหารทะเลแปรรูป รวมทั้งของประดิษฐ์ตกแต่งต่างๆ โดยจำหน่ายทั้งขนาดบรรจุพร้อมขายปลีก และขนาดบรรจุสำหรับนำไปแบ่งขาย...

สินค้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นขนมหรือของรับประทานต่างๆ จะเป็นสินค้าจากจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง ส่วนของประดับตกแต่งจะมาจากแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเราจะคัดเลือกเฉพาะสินค้าคุณภาพ สวยงาม และหายาก อีกทั้งบางส่วนเป็นงานประดิษฐ์เองอีกด้วย

สำหรับในเว็บไม่ได้ลงสินค้าครบทุกประเภท ทุกชนิด ดังนั้นหากท่านสนใจสินค้าประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้แสดงไว้ในเว็บ ก็สามารถโทรสอบถามก่อนได้ค่ะ หรือ หากท่านเดินทางมาจังหวัดระยอง
 สามารถแวะชมและเลือกซื้อสินค้าได้ที่ ร้าน ๕ ตลาดเกาะกลอยค่ะ

 

หอมหวาน ขายส่ง ขายปลีก ขนม อาหาร

CMS opencart
TH By siamwebthai
HomWan © 2018